Напредък на изборното законодателство на базата на 3AKOH за изменение и допълнение на Изборния кодекс - предложение, внесен от ИТН Промени в Изборния кодекс - анализ и предложения д-р инж. Дончо ... Read More