Здравейте Българи! Както стана известно ролята на наблюдателите за организиране, провеждане и отчитане на резултатите от избори е въпрос с висока обществена важност. Изборните процеси се признават от всички за един ... Read More